a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)

Seringenvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; er zijn geen waarnemingen bekend van de Waddeneilanden. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Gewone vlier, wilde en gekweekte kamperfoelie, gewone es, liguster en sering zijn de waardplanten van de seringenvlinder.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting