a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Spilosoma urticae (Esper, 1789)

Sneeuwbeer
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral voorin het zuidwesten van het land; wordt verder waargenomen in enkele vochtige gebieden verspreid over het land. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De sneeuwbeer is bijna geheel wit en komt voor in moerassige biotopen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting