a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliep met hydrotheca/schijf- of komvormige meduse)
Herkenning
De meduse bestaat uit een halfbolvormig scherm (6-8 mm in diameter), een korte maag, een korte maagsteel (met vier korte lippen) en vier nauwe radiale kanalen. De meduse heeft tot 16 marginale tentakels. De gonaden (voortplantingsstructuren) zijn rond en maximaal zo lang als een kwart van het radiale kanaal. De poliep vormt kruipende kolonies tot 20 mm hoog en bestaat uit vertakte stolonen (kruipende buizen) en omhoog-groeiende poliepsteeltjes. Deze poliepsteeltjes zijn gevorkt vertakt en geringd aan de basis en vlak boven de vertakkingen. De hydrotheca (omhulsel dat de poliep omsluit) is klokvormig, met een afgeronde onderkant en ongeveer twee keer zo diep als breed. De hydrotheca heeft een lengte van 0.65-0.85 mm en een diameter van 0.35-0.50 mm. De rand van de hydrotheca heeft 9-13 spitse tanden doe iets naar binnen gebogen staan. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is langgerekt eivormig en staat op een kort, geringde steeltje dat bevestigd is aan de poliepsteeltjes.
Te verwarren met:
De medusen van C. gracilis zijn te verwarren met Getande klokpoliep Clytia hemisphaerica. C. gracilis is echter veel kleiner (6-8 mm in diameter) dan C. hemisphaerica (tot 20 mm in diameter). Ook heeft C. gracilis een kleiner aantal marginale tentakels (16) dan C. hemisphaerica (32). De gonaden van C. gracilis zijn rond, terwijl de gonaden van C. hemisphaerica langgerekt zijn. De poliep van Getande klokpoliep is korter dan die van C. gracilis. Verder zijn de tanden op de hydrotheca van Getande klokpoliep recht en afgerond, terwijl de tanden op de hydrotheca van C. gracilis scheef en puntig.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse