a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Anthoathecata (athecate “bekerloze” poliep)
Herkenning
De poliepen bestaat uit kleine kolonies tot 1 cm hoog die een dichte begroeiing of mat kunnen vormen. De kolonies zijn kleurloos of witachtig en zijn nauwelijks vertakt. De poliep staat op een lange steel die geringd is aan de basis en vlak onder de poliep. De voortplantingsstructuren (gonoforen) zijn wit-zachtgeel van kleur en staan in een krans onder de tentakels.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere kleine Eudendrium-soorten, in Nederland met name met Eudendrium vervoorti. Tussen deze twee soorten is alleen onderscheid te maken door middel van de netelcellen (die groter zijn dan de netelcellen van E. vervoorti).
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse