a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliep met hydrotheca)
Herkenning
Deze poliep is veervormig en bestaat uit een centrale hoofdas, met aan weerszijde dunnere zijtakjes (hydrocladia) die allemaal in hetzelfde vlak liggen. De assen worden tot 15 cm hoog en buigen vaak een beetje als ze zo lang worden. Zowel de hoofdas als de hydrocladia zijn opgebouwd uit internodiën (geledingen/segmenten). De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is bolvormig tot eivormig en is wit of lichtroze van kleur. De gonotheca kan gestekeld zijn.
Te verwarren met:
Op het eerste gezicht is deze soort te verwarren met Plumularia setacea, wegens de veervorm van beide soorten. De vorm van de gonothecae is echter duidelijk anders: die van K. pinnata zijn bolvormig-eivormig, terwijl de gonothecae van P. setacea flesvormig zijn. Verder is deze soort is te verwarren met het Zeeveertje Kirchenpaueria halecioides, maar de hoofdas van de laatstgenoemde is vaak vertakt, terwijl K. pinnata onvertakt is.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse