a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliepen met hydrotheca)
Herkenning
Deze poliep vormt langgerekte, vertakte kolonies tot 15 cm lang. De hoofdas is flexibel en bestaat uit internodiën (geledingen/segmenten). Op de internodiën staan hydrothecae (omhulsel dat de poliepen omsluit) om en om naar links en rechts ingeplant. De internodiën dragen ook de zijtakken; deze staan langs de hoofdas in een onregelmatige spiraal. De zijtakken zijn regelmatig dichotoom vertakt (in twee gelijke delen splitsend). De hoofdas is lichtbruin tot bruin van kleur en de zijtakken zilver tot geeloker. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) heeft eerst de vorm van een langgerekt ei en wordt daarna knotsvormig (vaak met uitsteeksels aan de top). De gonotheca heeft een ronde opening aan de top en ze staan in een rij op de internodiën geplaatst (onder de hydrothecae).
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met Zeecypres Sertularia cupressina. Beide soorten hebben dezelfde vorm, maar Zeecypres wordt veel langer (tot 60 cm) en de zijtakken staan alternerend op de hoofdas (in plaats van in een spiraal, zoals bij S. argentea). Verder dragen de internodiën van S. argentea 2-3 paar tegenoverstaande hydrothecae en 1-2 zijtakken (meestal één), terwijl de internodiën van Zeecypres maar één paar tegenoverstaande hydrothecae dragen en 1-3 zijtakken (meestal twee).
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse