a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliep met hydrotheca)
Herkenning
De poliep vormt kolonies (tot 10 cm hoog) die onregelmatig en alzijdig vertakt zijn. De stam is opgedeeld in internodiën (geledingen/segmenten) van vrijwel gelijke lengte binnen één kolonie (tussen kolonies kan de lengte wel sterk verschillen). Elk internodium is aan de bovenkant verbreed. Op dit verbrede plateau staat de hydrotheca (omhulsel dat de poliep omsluit). De hydrotheca is relatief klein en omvat de poliep niet volledig. De vrouwelijke gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is niervormig en de mannelijke gonotheca knotsvormig. Mannelijke en vrouwelijke gonothecae staan niet op dezelfde kolonie.
Te verwarren met:
Haringgraat Halecium halecinum is te verwarren met Halecium beanii. Alhoewel Haringgraat veervormig is en Halecium beanii struikvormig, kunnen beiden soorten variabel zijn in vorm en dit is dus geen betrouwbaar kenmerk. Indien aanwezig, is de vorm van de gonothecae doorslaggevend: de vrouwelijke gonothecae van Haringgraat zijn omgekeerd kegelvormig en die van H. beanni niervormig. De mannelijke gonothecae zijn respectievelijk langgerekt eivormig en knotsvormig.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse