a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | literatuur (8) | feedback (0)

Familie:Cobitidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016vrij zeldzaam
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: limnofiel
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage II
Herkenning
De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) behoort tot de familie van de modderkuipers (Cobitidae) en heeft een langgerekt bijna rond lichaam dat bij de staart zijdelings afgeplat is. De rug is donkerbruin tot roodbruin van kleur en over de licht geel tot oranje gekleurde flanken lopen in de lengterichting donkere vlekkerige banen. Ook op de kop bevinden zich vlekjes, het patroon is per dier uniek en maakt individuele herkenning mogelijk. De buik is licht geelbruin en kleurt in de paaitijd oranjerood. Rond de bek bevinden zich tien bekdraden: vier op de bovenlip, vier op de onderlip en twee in de mondhoeken. Grote modderkruipers kunnen circa 30 centimeter lang worden.
 
foto38234