a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Trachinus draco Linnaeus, 1758

Grote pieterman
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Trachinidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vissen 2016Zeer sterk afgenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016Zeer zeldzaam
Typering: Mariene vissoort
Auteur: IvL / RHB
Herkenning
Langwerpige, slanke vis met een zijdelings platgedrukt lichaam. De kop is in verhouding groot. Circa 25-35 cm (tot 40 cm). Bovenzijde groenachtig, flanken bruingeel met lichte en donkere vlekken en schuine strepen. Eerste rugvin met donkere vlek. Bek schuin opwaarts gericht (bovenstandig). Op de snuit 2-3 korte stekeltjes. De korte buikvin staat vóór de kwastvormige borstvin. Eerste rugvin klein, met 5-7 holle stekels die gif bevatten. Ook de stekels op de kieuwdeksels bevatten gif. Tweede rugvin lang. Anaalvin even lang of langer. Staart dun, kwastvormig, achteraan bijna recht. Vroeger vrij algemeen in dieper water. tegenwoodig in de Noordzee zeldzaam. Leeft ingegraven in zand met alleen de ogen (en de giftige rugstekels) boven het zand.
Te verwarren met:
Lijkt op de Kleine pieterman. Behalve het verschil in grootte, heeft de Kleine pieterman ook geen stekels op de snuit. De Grote pieterman is langwerpiger, minder plomp. De tweede rugvin heeft aanzielijk meer vinstralen dan die van de kleine. De rugvin heeft zwart pigment, maar is nooit geheel zwart. De staart van de Grote pieterman bevat gewoonlijk geen zwart pigment. De soort leeft in dieper water dan de Kleine en is veel zeldzamer.
Auteurs: IvL / RHB