a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | eieren | taxonomie | feedback (0)

Familie:Belonidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vissen 2016Matig afgenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016Zeldzaam
Typering: Mariene vissoort
Auteur: IvL
Herkenning
Slanke, langgerekte, iets afgeplatte vis met een lange, snavelvormige, bovenstandige bek. Rug en bovenste deel van de flanken groenblauw. Flanken en het verdere lichaam zilver, met vaak vage gele vlekjes. 45-75 cm (tot 100 cm). Kop met een zeer spitse, tot een lange vogelsnavel uitgegroeide bek. De onderkaak is verlengd. In de bek kleine tandjes. De rugvin en de iets langere anaalvin staan ver naar achteren geplaatst, direct tegenover elkaar. De staart is gevorkt. Borstvinnen direct achter het kieuwdeksel, buikvinnen zeer klein en duidelijk achter het midden geplaatst.
Te verwarren met:
Alleen te verwarren met de Makreelgeep Scomberesox saurus. Deze blijft kleiner maar wordt wel iets breder en heeft vijf bijvinnen achter de rugvin en zeven bijvinnen achter de anaalvin.
Auteurs: IvL