a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | taxonomie | feedback (0)

Familie:Gobiidae
Typering: Mariene en brakwater-vissoort
Auteur: IvL / RHB
Herkenning
Langwerpige, slanke grondelsoort. 4-5 (tot 6) cm. Kenmerkend is het merendeels kleurloos doorschijnende, transparante lichaam, waardoorheen wervelkolom (graat), ingewanden en vooral de zwemblaas goed zichtbaar zijn. Die laatste heeft de vorm van een soort oliedruppel. Alleen op de rug en kop zijn soms vage bruine vlekjes zichtbaar. Ook de vinnen zijn vrijwel geheel doorschijnend. De kop is vrij klein, met een duidelijke brede, bovenstandige bek met dikke lippen. De schubben laten zeer snel los. Twee rugvinnen, waarvan de eerste verhoudingsgewijs vrij klein is. Tweede rugvin en anaalvin ongeveer identiek qua vorm en plaatsing op het lichaam. De borstvin is ovaal afgerond, de staartvin eveneens. Borstvinnen zoals bij alle grondels met elkaar vergroeid, zij het een minder opvallende zuignap vormend (hetgeen vermoedelijk met het meer vrijzwemmende levenswijze te maken heeft).
Te verwarren met:
Lijkt sterk op de Kristalgrondel Crystallogobius linearis, die echter alleen zeer ver van de Nederlandse kust verwijderd voorkomt en een pelagisch leven leidt in het open water van de Noordzee. Een duidelijk verschil vormen tweede rugvin en de anaalvin; bij de Kristalgrondel zijn deze langer en laag, bij de Glasgrondel korter en hoger.
Auteurs: IvL / RHB
 
foto42798
foto42799
foto42800