a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)

Groene zeedonderpad
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Cottidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Thans niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vissen 2016Stabiel of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016Vrij zeldzaam
Typering: Mariene vissoort
Auteur: WV / IvL
Herkenning
Plompe, in doorsnee wat ronde, spits toelopende vis met een brede platte kop. Kop en lichaam gepantserd met beenplaten met veel stekels. Tot 20 cm. Bruin tot groen met donkere vlekken of dwarsbanden. Veel kleurvarianten. Soms wit, oranje, geel of met rode tinten. Buik in de paaitijd geelgroen. Kieuwdeksels met stekels, de bovenste langer dan de oogdiameter. Mond met dikke lippen. Mondhoeken met vliezig draadjes. Ogen groot en hoog ingeplant. Twee rugvinnen, de eerste met stevige stekels. Buikvinnen ieder met maximaal drie vinstralen. Ook de anaalvin heeft stekelvormige vinstralen. Borstvinnen groot, deze kunnen wijd worden uitgespreid.
Te verwarren met:
De verschillen met de algemenere Gewone zeedonderpad zijn als volgt: bij de Gewone zeedonderpad is de bovenste stekel op de rand van de kieuwplaat kleiner dan de oogdiameter, Bij de Groene zeedonderpad is de bovenste stekel hier groter dan de oogdiameter. Bij de Gewone zeedonderpad ontbreken de twee korte witte draadjes aan de mondhoeken die wel bij de Groene zeedonderpad aanwezig zijn. In de paartijd kan het verschil worden gezien aan de kleur van de eieren in het nest. Eieren van de Gewone zeedonderpad zijn felrood, die van de Groene zeedonderpad zijn min of meer bleekgroen.
Auteurs: WV / IvL
 
foto42861
foto42862