Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Mossen1990
Soortenlijst

67 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmosaaaTNB
Atrichum undulatum Groot rimpelmosaaTNB
Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmosaaTNB
Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltjeaaaTNB
Barbula unguiculata KleismaragdsteeltjeaaaTNB
Brachythecium populeum PenseeldikkopmoszTNB
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmosaaaTNB
Bryum Knikmos (G)  
Bryum argenteum ZilvermosaaaTNB
Bryum capillare Gedraaid knikmosaaaTNB
Bryum dichotomum GrofkorrelknikmosaaaTNB
Bryum pseudotriquetrum VeenknikmosaTNB
Bryum rubens / bornholmense / microerythrocarpum Roodknolknikmosa 
Bryum violaceum VioletknolknikmoszzTNB
Calliergon cordifolium Hartbladig puntmosaTNB
Calliergonella cuspidata Gewoon puntmosaaaTNB
Calypogeia fissa MoerasbuidelmosaTNB
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltjeaaaE
Cephalozia connivens Glanzend maanmoszKW
Cephalozia macrostachya AarmaanmoszzBE
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltjeaaaTNB
Dicranella cerviculata KroppluisjesmoszKW
Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmosaaTNB
Dicranella schreberiana Hakig greppelmosaTNB
Drepanocladus aduncus MoerassikkelmosaaTNB
Fissidens bryoides Gezoomd vedermosaTNB
Fissidens taxifolius KleivedermosaaTNB
Funaria hygrometrica Gewoon krulmosaaaTNB
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmosaaaTNB
Homalothecium sericeum Gewoon zijdemosaaTNB
Hypnum cupressiforme / H. andoi Gewoon klauwtjesmosa 
Kindbergia praelonga Fijn laddermosaaaTNB
Kurzia pauciflora Gewoon spinragmoszzTNB
Leptobryum pyriforme SlankmosaaTNB
Leptodontium flexifolium RietdakmoszzzGE
Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmosaaaTNB
Marchantia polymorpha ParapluutjesmosaaaTNB
Mnium hornum Gewoon sterrenmosaaTNB
Orthodontium lineare GeelsteeltjeaaE
Orthotrichum affine Gewone haarmutsaaaTNB
Orthotrichum diaphanum Grijze haarmutsaaaTNB
Oxyrrhynchium hians KleisnavelmosaaTNB
Pallavicinia lyellii ElzenmoszKW
Phascum cuspidatum Gewoon knopmosaaTNB
Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmosaaTNB
Plagiomnium affine Rond boogsterrenmosaaTNB
Plagiothecium denticulatum Glanzend platmosaaTNB
Plagiothecium laetum var. curvifolium Geklauwd platmos  
Pohlia nutans Gewoon peermosaaTNB
Polytrichum commune Gewoon haarmosaaTNB
Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltjeaTNB
Rhynchostegium confertum BoomsnavelmosaaaTNB
Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmosaaaTNB
Riccia fluitans Gewoon watervorkjeaaTNB
Sphagnum capillifolium Stijf veenmoszzKW
Sphagnum fallax Fraai veenmosaTNB
Sphagnum palustre Gewoon veenmosaTNB
Sphagnum rubellum Rood veenmoszzBE
Sphagnum squarrosum HaakveenmosaTNB
Syntrichia laevipila BoomsterretjeaTNB
Syntrichia ruralis DuinsterretjeaaTNB
Syntrichia ruralis var. arenicola Groot duinsterretjeaa 
Syntrichia ruralis var. calcicola Klein duinsterretjeaa 
Tortula muralis Gewoon muursterretjeaaaTNB
Tortula truncata Gewoon kleimosaTNB
Ulota bruchii KnotskroesmosaaTNB
Weissia controversa var. controversa Gewoon parelmoszz 

© NDFF 2020