abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Adoxa moschatellina L.

Muskuskruid
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Adoxaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan meestal met 5 tot 7 bij elkaar in een 6 tot 8 mm breed hoofdje. De geelgroene bloemen zijn diep gedeeld met eironde slippen, waarmee de 4 of 5 meeldraden afwisselen. De topbloem heeft meestal een 4-delige kroon en een 2-delige kelk. De zijdelingse hebben een 5-delige kroon en een 3-delige kelk. [meer]
Ecologie & verspreiding
Muskuskruid groeit op matig beschaduwde plaatsen op matig vochtige, luchtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke zandgrond, leem, löss en krijtverweringsgrond met een goede s... [meer]
 
foto26789
foto15645
foto15646
foto19624
foto20197
foto14316
foto26179
foto33885
foto26178
foto39704