abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Lycopodiella inundata (L.) Holub

Moeraswolfsklauw
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Lycopodiaceae
Groep:wolfsklauwen (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:bijlage V
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Ecologie & verspreiding
Moeraswolfsklauw prefereert open en zonnige, humus- en voedselarme, vochtige tot natte, zure, zwak basische, kalkarme, uitgesproken stikstofarme zand- en leemgrond. Ze groeit als pionier op natte plag... [meer]
 
foto26140
foto12513
foto13468
foto19215
foto22428
foto26139
foto26141
foto19776
foto22429
foto22431
foto26138
foto22430