abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Triglochin palustris L.

Moeraszoutgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaginaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen losbloemige aren zonder schutbladen. De tros is na de bloei verlengd. De bloemen zijn 2 tot 3 mm lang. Er is geen bloemdek. Elke bloem heeft 3 stempels en 6 meeldraden. [meer]
Ecologie & verspreiding
Moeraszoutgras groeit op zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste tot vrij sterk bemeste, al of niet kalkhoudende, al of niet brakke bod... [meer]
 
foto12374
foto12375
foto13958
foto26149
foto16927
foto16928
foto26148
foto16926