a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kamillevlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt verspreid over het land voor; op sommige plaatsen algemeen. Omdat deze soort weinig op licht komt, wordt hij waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien; door gericht te zoeken naar rupsen, zou wel eens kunnen blijken dat deze soort niet zo zeldzaam is als nu het geval lijkt te zijn. RL: bedreigd.

In het kort...
De habitat van de kamillevlinder omvat pioniervegetaties, zoals wegbermen en industrieterreinen, waar de waardplant kamille voorkomt.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting