a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Mythimna loreyi (Duponchel , 1827)

Kosmopoliet
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012trekvlinder

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. De enige zekere waarnemingen van deze trekvlinder betreffen een vondst uit 1859 bij Amsterdam en een exemplaar in 2006 in Monster (Zuid-Holland).
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 16-17 mm. Vanuit het wortelveld loopt een opvallende brede donkere streep over de hoekige, ietwat spits toelopende voorvleugel. Vanaf het midden van de vleugel raakt deze dikke streep die doorloopt tot in de vleugelpunt, een donker, min of meer wigvormig veld dat zich vanaf de achterrand uitstrekt in de richting van de vleugelwortel. Deze vrij donkere driehoek contrasteert sterk met de lichte voorrand. De parelwitte kleur van de achtervleugel onderscheidt deze uil van verwante soorten.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting