a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kleine wapendrager
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; er zijn vrijwel geen waarnemingen bekend uit het noordoosten van het land. RL: bedreigd.

In het kort...
Populier en wilg zijn de waardplanten van de kleine wapendrager.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting