a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scopula ornata (Scopoli, 1763)

Kantstipspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Wordt verspreid over het land slechts incidenteel waargenomen. De enige uitzondering hierop zijn de duinen tussen Egmond en Bloemendaal en de kalkgraslanden in Zuid-Limburg, waar deze soort iets minder zeldzaam lijkt te zijn. RL: gevoelig.

In het kort...
In Nederland komt de kantstipspanner voor in de Noord-Hollandse duinen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting