a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)

Kleine rietvink
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor, maar wordt vooral waargenomen in alle kustprovincies. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Van de kleine rietvink zijn de voorvleugels lichtgekleurd en de achtervleugels zuiver wit.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting