a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)

Kleine wortelhoutspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt in bosachtige streken op de zandgronden en lokaal in de duinen voor. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Op de voorvleugel van de kleine wortelhoutspanner is de donkere middenband, die vaak onderbroken is, kenmerkend.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting