a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Kolibrievlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Sphingidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012trekvlinder

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen. Een trekvlinder die in wisselende aantallen per jaar in het hele land kan worden waargenomen.

In het kort...
De kolibrievlinder kan in tuinen worden waargenomen, snel vliegend of stilstaand in de lucht tijdens het foerageren.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting