a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)

Kornoeljespanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Een soort die slechts af en toe in de zuidelijke helft van ons land wordt waargenomen. RL: gevoelig.
Herkenning
Kenmerk: Deze soort lijkt veel op het wit spannertje (A. albulata) en wordt eveneens gekenmerkt door diverse golvende bruine tot grauwbruine dwarslijnen op een witte ondergrond. De dwarslijnen bevinden zich echter op meerregelmatige afstanden van elkaar. Een belangrijk kenmerk is de duidelijke zwarte middenstip op zowel de voor- als de achtervleugel. De franjelijn bestaat uit zwarte platte driehoekige stipjes, die vaak eerder als streepjes zichtbaar zijn. Er is weinig variatie.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting