a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)

Korstmosspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland; wordt ook elders af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
De korstmosspanner is een zeer zeldzame soort, die alleen nog voorkomt in de kuststreek.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting