a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)

Katwilguiltje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Deze soort wordt verspreid over het land slechts heel af en toe waargenomen.

In het kort...
Het katwilguiltje is een zeer zeldzame soort met een variabele kleur.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting