a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847)

Klein muisbeertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt vooral voork in vochtige gebieden met rietvegetatie in Friesland, de kop van Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Brabant; elders af en toe een waarneming. RL: niet bedreigd.

In het kort...
Een zeldzame soort van rietlanden is het klein muisbeertje.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting