a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)

Klein kokerbeertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt voor in de duinen van het vaste land en op de Waddeneilanden; heel zelden een waarneming in het binnenland. RL: bedreigd.

In het kort...
Het klein kokerbeertje is een gewone soort in de duinen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting