a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Polymixis lichenea (Hübner, 1813)

Kustuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Een soort die uitsluitend voorkomt in de kuststreek. RL: bedreigd.

In het kort...
Het uiterlijk van de kustuil doet aan lichenen, korstmossen, denken.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting