a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)

Baardsnuituil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Wordt verspreid over het land af en toe waargenomen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De rupsen van de baardsnuituil leven vooral van verdorde bladeren aan beschadigde takken van eiken en andere loofbomen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting