a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)

Berken-orvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Drepanidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt lokaal op de zandgronden in het binnenland voor. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Bij de berken-orvlinder valt het donkere streepje aan de rand van de voorvleugels op.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting