a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)

Bleek beertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. De soort kwam vroeger plaatselijk in de duinen voor; er zijn slechts enkele recente meldingen.

In het kort...
Het bleek beertje is recentelijk alleen nog gevonden in de spatzone langs de IJsselmeerdijk.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting