a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Berberisspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen en lokaal op de zandgronden in het binnenland; op sommige vliegplaatsen algemeen. Er zijn vrijwel geen waarnemingen bekend uit de noordoostelijke provincies en Zeeland. RL: bedreigd.

In het kort...
De rupsen van de berberisspanner leven van wilde en gekweekte berberis en zijn soms zonnend waar te nemen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting