a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)

Bleke stofuil
algemeen | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012verdwenen

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Van deze soort zijn geen recente waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1955 in Limburg.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 13-15mm. Deze onopvallende vaal bruingrijze uil wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. De voorvleugel is tamelijk smal en heeft een afgeronde vleugelpunt. De ringvlek is zichtbaar als een kleine donkere stip en van de niervlek is alleen gedeeltelijk de omtrek zichtbaar als een donker lijntje. Langs de voorrand liggen twee donkere stippen van waaruit de twee S-vormige dwarslijnen lopen. Vaak ontbreken deze dwarslijnen en blijven slechts de twee stippen langs de voorrand zichtbaar. De achtervleugel is vuilwit en ongetekend.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting