a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)

Berkenoogspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden; komt verspreid voor in de duinen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De pop van de berkenoogspanner overwintert als gordelpop aan een berkenblad.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting