a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Selidosema brunnearia (Villers, 1789)

Bruine heispanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; in de duinen en op de zandgronden in het binnenland schaars en verspreid. In de rest van het land komt deze soort niet voor. RL: bedreigd.

In het kort...
De zeldzame bruine heispanner heeft struikhei, brem, zuring en rolklaver als waardplant.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting