a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Blauwrandspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

In het kort...
Doordat de rupsen een voorkeur hebben voor els, is de blauwrandspanner te vinden in elzenstruwelen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting