a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Bruine sikkeluil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt zeer lokaal voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland; daarbuiten schaars of ontbrekend. RL: bedreigd.

In het kort...
De rupsen van de bruine sikkeluil eten korstmossen op loofbomen en naaldbomen en ook algen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting