a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Bonte beer
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Een soort die vooral voorkomt in Limburg maar ook daarbuiten af en toe wordt waargenomen. RL: gevoelig.

In het kort...
De bonte beer doet zijn naam eer aan met zijn bonte kleuren en tekening.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting