a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856

Bosrankdwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in Zuid-Limburg; de populaties kunnen daar soms vrij groot zijn. Verspreid over het land wordt de soort ook af en toe elders waargenomen. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 8-9 mm. De voorvleugel van deze kleine, grijsachtig bruine en zwak getekende Eupithecia-soort heeft een enigszins gebogen voorrand. Kenmerkend is de roodachtige band aan de basis van het achterlijf. De middenstip is hooguit vaag aanwezig en in de binnenrandhoek ligt geen witte vlek; wel is vaak een zwakke golflijn te zien. De buitenste dwarsbanden zijn bij de voorrand licht geknikt.
Kenmerken rups: Tot 10 mm; kort en dik; lichaam vuilroze of geelachtig groen, over de rug gewoonlijk een donkergrijze middenstreep met aan weerszijden daarvan twee grijze lengtestrepen; kop groenachtig bruin met donkerbruine of zwarte tekening.Uiterlijk Porter: 13-15 mm. Lijf licht grijsachtig groen met een zwartige ruglijn, een onduidelijke donkere subdorsale lijn en een kleine bruine kop. Sommige rupsen hebben een rozeachtige bestuiving.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting