a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)

Bruinbandspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Een soort die een merkwaardige verspreiding vertoont met vier ver uit elkaar liggende verspreidingsgebieden. De meeste waarnemingen komen uit de zuidwesthoek van het land, Zuid-Limburg, Oost-Groningen en van de duinen op enkele Waddeneilanden; sinds 2000 wordt de soort ook vaker op andere plekken in het land waargenomen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De bruinbandspanner heeft in Nederland vier ver uit elkaar liggende verspreidingsgebieden.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting