Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Mossen1990
Soortenlijst

70 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmosaaaTNB
Amblystegium varium OeverpluisdraadmosaTNB
Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmosaaTNB
Aulacomnium palustre RoodviltmosaTNB
Barbula unguiculata KleismaragdsteeltjeaaaTNB
Brachythecium mildeanum MoerasdikkopmosaTNB
Brachythecium reflexum Gekromd dikkopmoszzTNB
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmosaaaTNB
Brachythecium salebrosum Glad dikkopmosaaTNB
Bryum Knikmos  
Bryum argenteum ZilvermosaaaTNB
Bryum caespiticium ZodeknikmoszTNB
Bryum capillare Gedraaid knikmosaaaTNB
Bryum dichotomum GrofkorrelknikmosaaaTNB
Bryum klinggraeffii ScharlakenknolknikmoszTNB
Bryum rubens BraamknikmosaaTNB
Bryum rubens / bornholmense / microerythrocarpum Roodknolknikmosa 
Bryum tenuisetum OranjeknolknikmosaTNB
Calliergon cordifolium Hartbladig puntmosaTNB
Calliergonella cuspidata Gewoon puntmosaaaTNB
Calypogeia fissa MoerasbuidelmosaTNB
Campylium Goudmos p.p.  
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltjeaaaE
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltjeaaaTNB
Chiloscyphus polyanthos LippenmosaTNB
Chiloscyphus polyanthos var. pallescens Boslippenmos  
Cirriphyllum piliferum HaarspitsmosaTNB
Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmosaaTNB
Dicranella schreberiana Hakig greppelmosaTNB
Dicranella schreberiana var. schreberiana  a 
Dicranella staphylina KnolletjesgreppelmosaaTNB
Didymodon vinealis MuurdubbeltandmosaTNB
Drepanocladus aduncus MoerassikkelmosaaTNB
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmosaaTNB
Fissidens taxifolius KleivedermosaaTNB
Frullania dilatata HelmroestmosaaTNB
Funaria hygrometrica Gewoon krulmosaaaTNB
Hypnum cupressiforme / H. andoi Gewoon klauwtjesmosa 
Kindbergia praelonga Fijn laddermosaaaTNB
Leptobryum pyriforme SlankmosaaTNB
Leptodictyum riparium BeekmosaaTNB
Leptodontium flexifolium RietdakmoszzzGE
Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmosaaaTNB
Marchantia polymorpha ParapluutjesmosaaaTNB
Mnium hornum Gewoon sterrenmosaaTNB
Orthotrichum affine Gewone haarmutsaaaTNB
Orthotrichum diaphanum Grijze haarmutsaaaTNB
Oxyrrhynchium hians KleisnavelmosaaTNB
Oxyrrhynchium speciosum MoerassnavelmosaTNB
Philonotis fontana BeekstaartjesmosaTNB
Physcomitrella patens SlibmoszzTNB
Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmosaaTNB
Plagiomnium affine Rond boogsterrenmosaaTNB
Plagiothecium denticulatum Glanzend platmosaaTNB
Plagiothecium denticulatum var. denticulatum  a 
Pohlia melanodon KleipeermosaTNB
Pohlia nutans Gewoon peermosaaTNB
Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltjeaTNB
Pseudoscleropodium purum Groot laddermosaaaTNB
Pylaisia polyantha BoommoszTNB
Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmosaaaTNB
Riccia fluitans Gewoon watervorkjeaaTNB
Ricciocarpos natans KroosmoszzTNB
Sphagnum fimbriatum Gewimperd veenmosaTNB
Sphagnum squarrosum HaakveenmosaTNB
Syntrichia papillosa KnikkersterretjeaaTNB
Tortula Sterretje p.p.  
Tortula truncata Gewoon kleimosaTNB
Tortula truncata / T. modica Gewoon kleimos s.l.  
Weissia rostellata DwergparelmoszzzGE

© NDFF 2020