abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Althaea officinalis L.

Heemst
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Malvaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan alleen of meestal in groepjes in bebladerde trossen of pluimen. De witroze bloemen zijn 1½-4 cm. Ze zijn langer dan de kelk. Ze hebben ongeveer negen, onderling vergroeide bijkelkblaadjes. De bijkelkslippen zijn lijnvormig tot langwerpig. De kelk is fluwelig behaard. De helmknoppen zijn paarsachtig. [meer]
Ecologie & verspreiding
Heemst groeit op zonnige plekken op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, meestal brakke klei- en veengrond. Zij komt voornamelijk voor in brak milieu in rietmoerassen, in slootkanten en in verruigde... [meer]
 
foto41251
foto16737
foto12287
foto12288
foto24674
foto24676