abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Plantago coronopus L.

Hertshoornweegbree
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Plantaginaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren knikken voor de bloei. Ze zijn zelden langer dan een ½ dm. Van de vier  kelkslippen zijn de bovenste twee  gekield. Ze hebben op de kiel een vliezig, gewimperd vleugelrandje. De bloemen zijn 3 mm. Ze hebben een behaarde buis en bleek strokleurige, doorzichtige slippen. De meeldraden zijn dof lichtgeel. [meer]
Ecologie & verspreiding
Hertshoornweegbree groeit op zonnige, open, vochtige tot soms droge, matig voedselarme tot voedselrijke, meestal zilte en verdichte, vaak kalkhoudende grond in het kustgebied, op groene stranden, hoge... [meer]
 
foto36592
foto36593
foto36594
foto15446
foto15447
foto15448
foto16796
foto16797
foto24728
foto35087