abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Sanicula europaea L.

Heelkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Apiaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zitten in dichtbloemige ongelijke schermen. Meestal zijn er drie  hoofdjesachtige schermen met zittende en gesteelde bloemen. De 3 mm grote bloemen zijn rozeachtig of groenachtig wit. De buitenste bloemen zijn mannelijk en de binnenste vrouwelijk. De kelkbladen steken iets buiten de rozeachtige kroonbladen uit. Er zijn vier  tot acht  omwindseltjes. [meer]
Ecologie & verspreiding
Heelkruid staat op beschaduwde, vochtige, zwak basische tot kalkrijke, stikstofrijke, matig voedselarme tot voedselrijke grond met een goed verterende humuslaag (leem, zandige klei, schelpkalk, löss,... [meer]
 
foto24671
foto24672
foto24673
foto15629
foto16736
foto23063
foto16735