abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Handjesgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijke herkomst onbekend
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aarachtige bloemen staan met drie  tot zes  bij elkaar aan de top van de stengels. Ze zijn elk 2-5 cm lang. De zijdelings afgeplatte aartjes zijn in twee  rijen geplaatst en 2-3 mm lang. De aarassen zijn driekantig en bij het splitsingspunt behaard. Meestal hebben ze een knotsvormige top. De twee éénnervige kelkkafjes zijn vrij smal en ongeveer even groot. Het bovenste staat tijdens de bloei wijd af. Per aartje is er meestal maar één  bloem goed ontwikkeld. De kafjes en de stijlen zijn paarsig. [meer]
Ecologie & verspreiding
Handjesgras staat op zonnige, warme, droge tot vochtige, matig voedselrijke, neutrale of kalkhoudende, omgewerkte grond. Ze staat bij voorkeur op zand, maar ook op leem, klei, zavel en op stenige plaa... [meer]
 
foto31920
foto16709
foto16710
foto16711
foto16712
foto41820
foto13079