FLORON Verspreidingsatlas Vaatplanten
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is meestal schermvormig of hoofdjesachtig, maar de aar kan ook alleen staan. De roodbruine aren bevatten veel bloemen en zijn 1-2 cm lang, maar  soms tot 4 cm. Ze zijn meer dan twee  keer zo lang als breed. Aan de voet vind je meestal drie  schutbladen, die meestal langer zijn dan de bloeiwijze. De kafjes zijn eirond en aan de top ingesneden, waar de middennerf als een naald van enkele millimeters hoogte uitkomt. Stijlen  met twee of drie  stempels. [meer]
Ecologie & verspreiding
Heen staat op zonnige, natte en voedselrijke, meestal kalkhoudende grond en in ondiep, zoet tot licht zilt water boven zand-, veen-, zeeklei- en stenige bodems met een organische sliblaag. Ze groeit l... [meer]
 
foto12605
foto12691
foto16080
foto23065
foto24677
foto24678
foto24679
foto31473
foto23064

 © Copyright NDFF & FLORON 2017  Soortenlijst | Determinatie Orchideeën