abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus ambiguus Guss.

Zilte greppelrus
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een deel van de bloemen zitten meestal in groepjes van 2 of 3 bij elkaar, maar niet precies op dezelfde hoogte. De bloemdekbladen zijn donkerbruin, of heel soms lichtbruin, met een groene middenstreep. Ze zijn 2½ tot 3 mm lang. De binnenste bloemdekbladen zijn stomp en ongeveer even lang als de vrucht. De helmknop is 2 tot 3 keer zo lang als de helmdraad. De stijl (zonder de stempels) is ongeveer even lang als het vruchtbeginsel. [meer]
Ecologie & verspreiding
Zilte greppelrus wordt aangetroffen op open, zonnige plaatsen op drooggevallen, maar natte, voedselrijke en stikstofarme, meestal brakke tot zilte, verdichte zand- en kleigrond. De eenjarige, groen ov... [meer]
 
foto12871
foto38463
foto38404
foto38405