abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus gerardii Loisel.

Zilte rus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in een vrij dichte tot ijle bloeiwijze met een vrij kort schutblad. De bloemdekbladen zijn meestal donkerbruin en ongeveer 3 mm lang. De helmknoppen zijn ongeveer 3 keer zo lang als de helmdraden. De stijl is minstens zo lang als het vruchtbeginsel. [meer]
Ecologie & verspreiding
Zilte rus staat op zonnige, vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak basische, brakke tot zilte bodems zoals slib- of humushoudend zand en niet te zware klei en verder kan het sti... [meer]
 
foto23388
foto12504
foto12505
foto30547
foto30548
foto30546