abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus articulatus L.

Zomprus
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes zitten in een meestal vrij sterk vertakte bloeiwijze. Tenminste 1 van de zijtakken van de bloeiwijze staat recht af. De donkerbruine bloemdekbladen zijn ongeveer 3 mm lang. Onderling zijn ze vrijwel even lang. Ze hebben een toegespitste tot vrij stompe top en eindigen niet in een krom naaldje. [meer]
Ecologie & verspreiding
Zomprus staat op zonnige, open tot grazige, natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, ± stikstofarme en basenrijke, zwak tot matig zure, vaak verstoorde grond, bestaande uit zand, leem, zavel, klei... [meer]
 
foto19506
foto12864
foto12865
foto19507
foto30604
foto30605
foto30606
foto13116